Welkom bij huisartspraktijk Lambertus!

Hoe maak ik een afspraak?

 • Telefonisch, elke werkdag van 09u tot 18.00u.
 • Online agenda op deze website

( NIET alle beschikbare consultatiemomenten staan online invulbaar !!! Vindt u geen geschikt moment online of is uw verzoek dringend, BEL even)

Goed om weten:

 • Per afspraak worden er 15 minuten voorzien.
 • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan meerdere afspraken.
 • Voorziet U een langer gesprek en behandeling  voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, een eerste sessie neuraaltherapie/biopunctuur vermeld dit dan bij aanvraag, zodat ik met de tijdsduur rekening kan houden.
 • Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig hebt, zo kan ik U voldoende voorschrijven.
 • Bereid uw consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje.
 • Een eerste Pronokal/Prowell afspraak, 2 blokjes invullen en duidelijk vermelden bij uw boeking!
 • Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.
 • Het werken in de consultatieruimte zelf geeft voor de huisarts het meeste voordeel : het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

De geldende tarieven zijn: (bancontact aanwezig)

 • 25 euro per consultatie overdag ( basis 15 minuten huisartsconsult zonder inspuitingen of taping);
 • biopunctuur / neuraaltherapie / sportletsel consult met inspuiting – taping  afhankelijk van duur 35 à 40 euro
 • 30 euro per avondconsultatie (na 18u ; 4 euro wachtgeld volledig  terugbetaald door mutualiteit als u ingeschreven bent in de praktijk)
 • 40 euro per huisbezoek

Derde betalers regeling of betaling wordt toegepast.

 

Telefonisch? … liefst tussen 10u tot 12u!

Je kan dagelijks terecht voor advies en resultaten tussen 10-12u of stel uw vraag via email.
Zo wil ik de telefonische onderbrekingen tijdens de raadplegingen beperken.

Bij afwijkende resultaten wordt u door de dokter uitgenodigd op raadpleging.

Houd het bij korte vragen, voor langere besprekingen komt u beter naar de praktijk. Telefonisch kan geen correcte diagnose gesteld worden.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 • Tijdens de werkuren kunt u met mij telefonisch overleggen.
 • Tijdens de wachturen en weekends, kunt u overleggen met de huisarts van wacht via 070 25 70 25
 • Spoedgevallen in de praktijk gaan voor en worden onmiddellijk geholpen.

 

 

Tijdens mijn vakantiedagen wordt u doorverwezen naar een beschikbare huisarts in de buurt. Ik zal dit tijdig bekend maken via de website en aan de praktijk.

 

Wat is het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER?

Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden.

Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname). Geef dan ook de naam van uw huisarts door aan elk ziekenhuis of elke specialist die u bezoekt. Zo komen alle verslagen bij mij terecht.

Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek).

De betaling gebeurt d.m.v. de derde betalers regeling. Het volstaat dus dat u uw identiteitskaart meebrengt.